Keikka på Folkhälsan

Projektet startade

Intervju på radio Vega

Benny Törnroos intervjuade mig.

Blues spelning i Helsingfors

Unga Risto på keikka i ON THE ROCKS